Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2016

Glad påsk!

Dick Harrison skrev i en krönika ”Har Jesus funnits?” i SvD att om man inte tror att Jesus har funnits så kräver det:

”att vi förutsätter kort minne och en stor dos godtrogenhet hos mängder av människor under decennierna efter korsfästelsen, samt att vi bygger in en (obevisbar) kristen konspirationsteori tidigt i historien. Då är det mycket lättare att anta att en person vid namn Jesus har levt.”

Krönikan är läsvärd i sin helhet: Har Jesus funnits?

Det intressanta är att det som anses vara allra mest historiskt belagt om denne Jesus är att han dog på ett kors.

Men detta var inte alls ett naturligt slut för en Messias-pretendent på Jesu tid; alla andra rörelser som gjorde anspråk på att funnit Messias dog ut efter deras ledares död. Messias skulle störta den romerska makten, inte bli dödad av den.

Den agnostiske bibelforskaren Bart Ehrmann skriver angående konspirationstesen att detta är osannolikt eftersom:

”the Jesus story simply would not have been invented by anyone wanting to make up a new Savior. The earliest followers of Jesus declared that he was a crucified messiah.

But prior to Christianity, there were no Jews at all, of any kind whatsoever, who thought that there would be a future crucified messiah. The messiah was to be a figure of grandeur and power who overthrew the enemy. Anyone who wanted to make up a messiah would make him like that.

Why did the Christians not do so? Because they believed specifically that Jesus was the Messiah. And they knew full well that he was crucified. The Christians did not invent Jesus.”

En korsfäst Messias var en anomali. Den som var korsfäst betraktades av samtida judar som övergiven av Gud, som förbannad, efter det gammaltestamentliga ordet ”förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle”.

Det som en historiker alltså måste fråga sig är: hur kunde de första kristna börja betrakta den korsfäste Jesus som Messias, i strid med alla föreställningar?

Man kan helt enkelt inte förstå den kristna kyrkans uppkomst utan att ställa den frågan. Lika lite som kyrkans uppkomst kan förstås utan hänvisning till Jesus, like lite kan den förstås utan en reflektion kring vad som hände efter korsfästelsen som fick kyrkans följare att inte bara hålla fast vid sin förkunnelse om Jesus utan till och med intensifiera den och förstärka den.

I dagens Understreckare i Svenska dagbladet tas denna tematik upp av i en läsvärd artikel av John Sjögren och Sjögren uppmärksammar N T Wright, som har skrivit en hel del om detta.

Två fördjupningstips denna påskdag då vi firar en person som blivit avrättad av den världsliga och religiösa makten för 2000 år sedan. Oavsett vad man tror om uppståndelsen så är ju detta faktum ganska fascinerande; det måste sägas att Jesus ”vann” över sina förföljare.

Kristendomen uppstod ur den tomma graven

Ett intressant föredrag om uppståndelsen av Wright finns här:

Can a Scientist believe the resurrection?

Annonser

Read Full Post »