Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2014

En del kristna säger lite provokativt att vi ”har de ateister vi förtjänar”. (Med det menar de att åtminstone viss ateism är en reaktion på kyrkan.)

En rolig sida jag hittade på nätet för några år sedan hade en lista:

”You may be an atheist fundamentalist if….”

och så följde en del saker, den som jag tyckte var roligast var:

”your conception of God hasn’t changed since Sunday school”.

Just nu läser jag Method in theology av Bernard Lonergan och han skriver på ett ställe:

So in an educated and alert consciousness a childish apprehension of religious truth either must be sublated within an educated apprehension or else it will simply be dropped as outmoded or outworn.

Lonergan säger alltså samma sak som citatet ”you may be an atheist fundamentalist if…”

Men det finns också ett tredje alternativ, som är farligare. Man kan bli en religiös fundamentalist. (Eller, så delar man upp sitt tänkande i två sfärer som inte kan beröra varandra. Det är bättre, men inte så bra.)

Barn är inte fundamentalister, i den negativa meningen, för de har ett perspektiv som är adekvat för deras kognitiva utveckling. Men eftersom fundamentalisten inte har ett perspektiv som är adekvat för sin kognitiva förmåga, och den egentligen känner av det, måste den isolera sig från stora delar av världen.

Barnet har ännu inte mött utmaningen, den vuxne som tänker som ett barn, måste med all kraft hålla världen borta. Det kan den bara göra med hjälp av ett slags våld i sitt tänkande. Den tvingar sig själv, och kan tvinga andra.

Annonser

Read Full Post »