Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2013

De senaste veckorna har man från bland annat Socialdemokratiskt håll velat mobilisera väljare som inte riktigt vet om att det är kyrkoval att rösta i kyrkovalet på söndag – som ”en liten grej” mot främlingsfientlighet. (http://www.enlitengrej.se)

Detta gör att jag vill reflektera lite över hur man egentligen på bästa sätt motverkar främlingsfientligt inflytande i Svenska Kyrkan och i samhället i stort.

Jag tror att det gällande Svenska Kyrkan är att låta Svenska Kyrkan vara styrd av det aktiva kyrkfolket och inte av partipolitiska grupperingar som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. De delar synen på kyrkan som en plattform för att få inflytande i samhället. Om ”folkkyrka” betyder att kyrkan skall vara en spegel av samhällets värderingar då kan vi inte förvänta oss annat än att Sd ökar i kyrkan.

Men aktivt kyrkoengagemang tyck vara ett mycket bättre botemedel mot Sd-sympatier, än att vara en ”spegel av samhället” vilket Kyrkan blir om Socialdemokraternas kyrkosyn blir förhärskande. (Vilket ju innebär att kyrkan kommer påverkas alltmer av Sd, ju större Sd blir i samhället i stort.)

Statsvetaren Magnus Hagevi vid Linnéuniversitetet har forskat på hur aktiva kyrkobesökare väljer och deras inställning till invandring. Han citeras i följande artikel från Dagen:

Bibeln uppmanar till generositet mot invandrare. Och det finns också forskning som visar att kristna i Sverige vill prioritera flyktingar.

2009 genomförde till exempel Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet i Växjö en undersökning om svenskarnas partisympatier.

Enligt Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap, var stödet för Sverigedemokraterna störst bland dem som aldrig besökte kyrkor. Bland de månatliga kyrkobesökarna var det däremot endast en procent som uppgav samma partisympati och bland frikyrkobesökarna sympatiserade ingen av de svarande med Sverigedemokraterna.

Bland de aktiva kyrkobesökarna är stödet för Sd mycket lågt.

Utan att dra alla LO-anslutna över en kam, så tycks det dock inte som att medlemskap i det med Socialdemokratiska arbetarpartiet mycket närstående LO är ett så särskilt bra botemedel mot stöd för Sd (mycket bättre är då kyrkobesökande!) från:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-nast-storst-bland-lo-medlemmar_7897918.svd

Trots skandalen i november, som publicerades i Expressen, där ledande Sverigedemokrater beväpnade sig med järnrör och uttryckte sig både rasistiskt och sexistisk, så har stödet för partiet ökat. I de senaste opinionsmätningarna har SD legat på runt nio procent.

Bland LO-medlemmar går Sverigedemokraterna stark framåt. 16,2 procent säger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna om det var val i dag, skriver SVT.

Detta kan jämföras med att Sd fick 2,9 % av rösterna i kyrkovalet 2009 och 5,7 % i riksdagsvalet 2010.

Med Socialdemokraternas kyrkosyn och deras förståelse av begreppet ”folkkyrka” – inte att det handlar om att kyrkan skall nå folket med evangeliet, och att det aktiva kyrkofolket snarare än staten skall styra kyrkan – utan att riksdagspartierna skall styra kyrkan efter sitt eget gottfinnande (det är i princip möjligt för kyrkomötet att avskaffa ”treenigheten” – eller åtminstone Svenska Kyrkans tro på densamma) så kommer kyrkans väsen vara att utgöra en spegel till samhället i stort.

Det innebär att när (jag tror tyvärr inte det handlar om ”om”) stödet för Sd ökar i samhället kommer de, om Socialdemokraternas kyrkosyn blir förhärskande även i framtiden också att öka i kyrkan.

När kyrkomötet med biskop Einar Billing 1929 kräver att folk ska ha rätt att utträda ur Svenska Kyrkan svarar socialdemokraternas Arthur Engberg i riksdagen, citatet är från Maciej Zarembas artikelserie i DN, Kyrkan och friheten på ett sätt som skulle göra Jimmie Åkesson mållös:

Jag tror att det var på 30-talet som de religiösa förlorade kontrollen över begreppet folkkyrka. Två djupt symboliska händelser markerar detta brott. År 1929 kräver kyrkomötet, med biskop Billing i spetsen, att svenskar skall få rätt att lämna statskyrkan. Att denna reform fick vänta till 50-talet förklaras av beskedet han fick från det parti som haft religionsfrihet på programmet:

Vad menas med svenska statskyrkan? Vi svara: det svenska statsfolket i dess för statsreligionens uppgifter avsedda, genom lag reglerade organisation.

Att utträda ur statskyrkan skulle följaktligen betyda detsamma som att mäla sig ut ur detta organisatoriska sammanhang med därtill hörande skyldigheter och rättigheter. Är emellertid ett dylikt utträde möjligt utan att det samtidigt praktiskt taget innebär ett utträde ur statsgemenskapen? Vi svara ett bestämt nej!

Det är Arthur Engberg som talar i riksdagen. Och samma år förtydligar han: ”Låt oss till att börja med avskaffa biskoparna och införa en kyrklig överstyrelse med en generaldirektör för kungliga salighetsverket…”

Svenska Kyrkan är i Arthur Engbergs vision ett medel för att upprätthålla ”statsgemenskapen” – ett medel för folklig enhet. Detta låter förvillande likt Sverigedemokraternas idé om kyrkan!

Idag har Socialdemokraterna inte samma idé om Svenska Kyrkan – men själva grundstrukturen, att använda kyrkan för politiska syften delar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och detta är grundproblemet.

Jag tror att ett bättre sätt att hålla främlingsfientligheten stången är att låta kyrkan vara styrd av de som inte anser att kyrkan skall vara en spegel av samhället i stort, utan har sina egna normativa källor för sina ställningstaganden.

Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. 3 Mosebok 19:33

Annonser

Read Full Post »

Ordet tro heter ju på engelska ”belief” vilket kommer av tyskans ”be-lieben” – något som man håller kär. 

Att tro på Gud kan antingen betyda att man har en övertygelse om att Gud finns, men det kan också betyda att man har Gud kär, så att säga. 

Att ha Gud kär kan komma till uttryck i att man strävar efter det goda och det sanna. Även om vi inte alltid vet vad det goda och det sanna är, så kan man ha det som rättesnöre att man vill söka det. (Snarare än: status, pengar, njutning. Inte för att detta skall avvisas, men det är inte samma sak som det goda. Ibland hamnar det i konflikt med det goda.)

Men den yttersta anledningen till att tro på Gud är att ta emot Guds personliga kärlek. Det är relationen till Gud som är relationens anledning.

Att tro på Gud är att vara öppen för Gud. Och Gud är kärlek. 

Read Full Post »