Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2011

Freud lär ha sagt att en frisk människa ska kunna ”älska och arbeta”. Jag tycker han på ett väldigt bra sätt sätter fokus på vad som är kanske det mest utpräglat mänskliga: kärlek och kreativitet.

Om man tror att människan är Guds avbild, så stämmer ju detta överens med att kärlek och kreativitet också tycks vara de mest fundamentala aspekterna av Guds vara.

Samtidigt är förstås sårbarheten en del av människans väsen. Den sårbarheten går Gud in och delar. Det är inte främmande för Gud. Marx lär ju ha sagt ”att inget mänskligt är honom främmande”. Gud kunde ha sagt samma sak.

Annonser

Read Full Post »

Sarah Coakley, professor i teologi i Cambridge (tidigare vid Harvard) talar om evolutionen, försyn och samarbete.

Intressant är att samarbete främjas av den evolutionära processen. Detta är intressant för teologin, för vi kan inte teologiskt tolka evolutionen om vi har en felaktig bild av den:

At the very least, and in advance of any ascription of religious meaning to the phenomenon, evolution at significant and crucial junctures favours cooperation (blip), costly ‘self-sacrifice’ and even ‘forgiveness’; it favours in due course a rudimentary human ethical sensibility (so Marc Hauser, in his recent Moral Minds), and thus delivers – already in the realm of the higher pre-human mammals – tendencies towards empathy, towards a desire to protect others close to one at the cost of personal risk. At the very least, then, this is the evolutionary seed-bed for higher, intentional forms of altruistic ethical ‘virtue’ (blop), although these latter (with their complex forms of human intentionality and freedom of choice) are of a distinctively different sort from the pre-human varieties of cooperation, and cannot in my view be reductively subsumed under mathematical prediction.

http://www.st-edmunds.cam.ac.uk/faraday/resources/FAR244%20Coakley%20Lecture.pdf

Eller videolänk: http://media.st-edmunds.cam.ac.uk/WebMedia/FAR244%20Coakley.mov

Read Full Post »

Tipsar om intervjun med kursdirektorn på Faraday Institute, Rodney Holder:

http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/2011/06/science_and_religion_duet_or_d.html

orthodox theology sees God involved in the whole process of the world, upholding and sustaining the laws he has ordained and bringing about his purposes through those laws. God is not to be confined to ever narrower gaps in scientific knowledge. Quite the opposite: God is to be found in what we know from science, not from what we don’t know.

Read Full Post »