Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2010

”Jag fruktar, tyvärr, att den här valrörelsen har handlat om ett sista avsked till den rörelse som dominerade svenskt nittonhundratal, socialdemokratin. Och jag skriver just rörelse – för det är det som är borta. Jag inser nu att det är meningslöst att begära mer idépolitisk hetta från Sahlin och det parti hon leder – den hettan kom nämligen en gång från hundratusentals aktiva. Folk. Nu är det inte många kvar. Och då inträffar detta: När människor överallt hänvisas till sin spontana och atomiserade uppfattning av världen, filtrerad av medelklassmedia, ja, då blir de brackor.”

(Göran Greider i brevväxling
med Lars Gustafsson om valet.)

Eller, kan det vara så, att man inte längre utgår ifrån människors problem? Att den offentliga sektorn ibland är den elake arbetsgivaren?

Att småföretagaren som driver en närbutik i förorten inte rätteligen skall beskrivas som ”kapitalet”? Eller att den med tre, fyra, fem års högskoleutbildning tjänar mycket mindre än industriarbetaren på Volvo?

Det skorrar falskt när Mona Sahlin både vill tala om ”arbetare” som en viss yrkesgrupp, och samtidigt tala om arbetare som = löntagare. Det senare är Socialdemokratins anpassning till medelklassen. Men det borde avspegla sig i retoriken och politiken. När ”arbetaren” klart och tydligt tillhör medelklassen i ekonomiska termer, då ska man inte heller vara rädd för att omforma sin retorik därefter.

Den ”spontana” bilden av världen var väl just den som arbetarrörelsen en gång utgick ifrån, människors behov och problem? Man har åstadkommit väldigt mycket, man har åstadkommit ett konsensus för välfärdsstaten. Men nu handlar det om att vara pragmatisk och inte ideologisk, för det är att vara trogen grundvärderingarna. Frihet och jämlikhet.

Annonser

Read Full Post »