Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2010

Lästips

Anders Piltz skriver i Sydsvenskan angående pedofilskandalerna i katolska kyrkan:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article699489/Det-ar-inte-bara-prasterliga-skandaler.html

Det bästa jag läst i ämnet.

Angående celibatet skriver Piltz:

Huruvida denna tusenåriga disciplin är bra eller inte kan man fritt diskutera. Precis som singellivet, samboskapet och äktenskapet är celibatet en problemfylld livsform och kan vara himmel eller helvete, beroende på personer och omständigheter.

Men enligt den tyske rättspsykiatern Hans-Ludwig Kröber – själv ateist – är risken att råka ut för pedofiler 36 gånger högre bland populationen i stort än bland gruppen katolska präster.

Det verkar som att de flesta katolikers – och här med vetenskapligt underlag – hävdar att celibatet inte är ett systemfel (dvs. en systematisk orsak till pedofili).

Det som däremot många katoliker hävdar är ett systemfel, är den vidriga ”tystnadens kultur” som har förekommit i många (åtminstone en del) fall – att man försökt dölja övergreppen.

Detta är ett ”systemfel” på det viset att det tycks ha förekommit mycket mer i katolska kyrkan än i andra sammanhang (även om övergreppen procentuellt är färre än i samhället i stort).

Det håller jag med om. Vad beror då denna ”tystnadens kultur” på? Det har säkert flera förklaringar. Men en sådan skulle kunna vara en osund syn på kyrkans hierarki. Detta tar sig kanske också uttryck i en reaktion mot celibatskravet. Jag tror att många uppfattar kyrkans ledning som inte tillräckligt responsiv gentemot lekfolket.

För att sammanfatta: systemfelet med denna tystnadens kultur, kan rimligen inte vara något som uppkom vid pedofiliskandalerna, utan är så att säga inbäddad i en kontext som har möjliggjort och motiverat den. Till detta tror jag hör en dels osund syn på kyrkans hierarki, och en osund självbild hos vissa av kyrkans företrädare.

Kanske kan dessa skandaler bidra till att grunderna för tystnadens kultur försvinner?

Sen är jag helt med Piltz om att bevakningen av katolska kyrkan i medierna ofta är mycket orättvis. Men jag tänker nu på de som har inblick i katolska kyrkan, både dess starka sidor (som sällan får plats i medierna) och det som är dess svagheter.

Christoffer

Annonser

Read Full Post »

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6883957.ab

Jag läser i artikeln att på myndighetsslang (på migrationsverket) kallades klausulen ”humanitära skäl” för ”slasken”. Det vittnar om en människosyn som ligger långt ifrån det som står på papperet. I Sverige är vi bra att formulera mål och idéer och värderingar. Men det är i vardagen som de prövas.

Begreppet ”banal ondska” kommer upp.

Read Full Post »