Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2009

I ett avsnitt av Simpsons är Bob Dylan med och får frågan: ”hello bob, which religion are you converting to today?” Stanley Sjöberg verkar fungera på ungefär samma sätt när det gäller islam, ena dagen säger han sig vara ”vän av islam” nästa dag buntar han ihop självmordsbombare med Islam. De som vinner på den typen av retorik är ”hökarna” i respektive läger. (islamister och islamofober).

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191356

Annonser

Read Full Post »

Sverigedemokraterna är ett märkligt parti. Från början ett klart rasistiskt parti – jag minns ett flygblad där det på ena sidan var en hyfsad normal politisk retorik och på andra sidan en klart rasistisk. Ungefär som att partiets två flyglar fått varsin sida av flygbladet att skriva på. Smart. Eller inte.

Hursomhelst. Det finns något väldigt ängsligt över journalistkårens bemötande av Sverigedemokraterna, en neurotisk inställning som inte skapar trovärdighet.

Min tes är att Sverigedemokraternas ideologi behöver bemötas på ett plan där den dagspolitiska debatten ofta inte rör sig. Det handlar om grundläggande värderingar, om människosyn och om världsbild.

Den debatten är kanske journalister ovana vid? Det blir ibland ett löljets skimmer över hur vissa vill utesluta Sverigedemokraterna från samtalet.

Jag tror inte att man bäst bemöter Sverigedemokraterna genom att det mediala rummets administratörer på förhand bestämmer att de har fel och att de inte får komma till tals. (Som om att ”ha rätt” skulle kunna vara en förutsättning för att få komma till tals i en demokrati.) Jag tror man bemöter dem bäst genom bildning.

Sen handlar det också om att inse att Sverigedemokraterna inte bara har främlingsfientlig politik. Men bemöt denna, på ett genomtänkt sätt, så kan vi få en bra debatt.

Jag började läsa Åkessons artikel i Aftonbladet. En sak som slog mig var att han menade att ”mångkulturen” i Västerlandet egentligen är en ”monokultur”. Men vad är då problemet, om man nu är emot mångkultur?

Det är väl här som själva grundproblemet finns i Sverigedemokraternas ideologi? De är emot ”mångkultur”. Ett pluralistiskt civilsamhälle är de emot.

Sverige är ju på många sätt ovana vid pluralism – vi har varit ett homogent enhetssamhälle så länge. Men jag tror att trygghet i det egna inte gör att man blir hotad av ”den Andre”. Det gäller individer, det gäller grupper.

Det finns något artificiellt över att försöka isolera en kultur, eftersom kulturer alltid har växelverkat med varandra.

Men det handlar ju inte bara om kultur, kanske inte ens främst om kultur. Mycket av Åkessons retorik handlar ju också om ekonomi. Men det resonemanget tycks förutsätta en rasistisk människosyn, nämligen att olika människor är olika mycket värda.

Det är en mer obehaglig dimension av Sverigedemokraternas ideologi. Men den bygger ju på att man överger en kristen värdegrund, som betonar alla människors lika värde.

Lika värde bygger inte på likhet vad gäller ”kön, klass, etnicitet” utan på mänsklighet. Det är intressant att notera hur de som förnekar en essentiell mänsklighet tenderar att bli essentialister gällande något annat, och dessutom kan bli det från sinsemellan väldigt olika utgångspunkter. Handlar en del av neurosen hos jounalistkåren om att den inte längre vet hur eller varför man försvarar alla människors lika värde?

/Christoffer

Read Full Post »

Sarah Coakley

I senaste numret av Signum, finns en artikel av Sarah Coakley, som handlar om evolutionen och Gud. Jag har sett en föreläsning av henne på Faraday Institute på samma tema. Den rekommenderas, den heter ”God, Providence, and the Evolutionary Phenomenon of Cooperation” och kan laddas ner här.

I föreläsningen tar hon dels upp sin syn på relationen mellan Gud och skapelsen men hon presenterar också ”the evolutionary phenomonen of cooperation”, som hon alltså menar är inbyggd i evolutionens dynamik, och också en förutsättning för evolutionen av komplexa organismer och system. Tillsammans med Martin Nowak som leder något som heter ”Program for Evolutionary Dynamics” vid Harvard University skriver hon en bok om teologi och naturvetenskap.

Det jag gillar med hennes föredrag är dels hur hon argumenterar för att samarbete är en grundläggande faktor – vid sidan av mutationer och naturligt urval – i den evolutionära processen, och att evolutionen därför långt ifrån är ”individualistisk” – samt hennes syn på Gud som ständigt närvarande. Jag gillar också hennes vilja att inkludera mer explicita kristna teologiska begrepp som treenighet och inkarnationen i hennes reflektion över teologins förhållande och naturvetenskapen. Coakley vänder sig ifrån den ”pseudo-deistiska” tro som ofta blir representerad i den diskussionen.

Ordet ”kenosis” används t.ex. i Nya testamentet för Jesus i Filipperbrevet, som ordagrant betyder ”uttömmer sig”. Det ordet vill Coakley använda inte i betydelsen avstå, utan i samma betydelse som ”ingjuta” – tanken är att Gud så att säga ”ingjuter” mer av sitt vara allteftersom den evolutionära processen fortgår.

Men det som imponerar mig är också hennes betoning av bönen och annat som personer verksamma i de här frågorna ofta glömmer bort.

Här är en bra intervju med henne om präster som lever ”bedjande”.

Uppdaterat: här finns hennes föredrag i pdf-format.

Read Full Post »

som ni har märkt!

Det beror främst på att det är ett högt tempo i skolan (Universitetet, som en del säger). Det har varit en till två PM i veckan och en till två böcker i veckan vilket är ganska mycket. Till det så har också uppsatskursen hållt på.

Färdigställde mitt åttonde PM den här terminen idag.

Annars har terminen bjudit på trevligheter av lite olika slag. Jag har noterat att jag har förnyat min maskinpark på ett för mig ovanligt sätt. En liten nät netbook och en iPhone (jag sänkte mina månadskostnader för mobilen när jag bytte till iPhone).

Idag var jag inne på psykologiska institutionens hemsida; de har ett ”spädbarnslabb”. Vad är det för något? Det låter ju helt sjukt.

Auf wiederhören!

Read Full Post »