Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2009

Vilket mod!

Oj. Vilket mod!

Via Emanuel Karlstens Måndagsyoutube

Pax

Annonser

Read Full Post »

Annons

Här kommer en lista på böcker som jag säljer. De allra flesta är i mycket gott skick – i nyskick.

Uppbyggelselitteratur:

”Gör som Gud – bli människa” av Stefan Gustavsson 100 kr.

”Det finns frihet” Anita Barker 80 kr

”Det är inte livet jag brottas med – det är Gud” av Runar Eldebo
80 kr

”Tro stavas beroende” Olof Edsinger 80 kr

”En handbok i kristen tro” Bruce Milne 100 kr

”Kärleken jag längtar efter” John Ortberg 100 kr

(mer…)

Read Full Post »

Följande artikel är mycket läsvärd, och handlar om organtransplantation ur ett medicinskt perspektiv.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3414033.svd

Den är skriven av en intensivvårdsläkare med stor erfarenhet av organtransplantationer, vid namn Mats Eriksson.

Poängen är att en person som dödats i strid inte är en lämplig organdonator. Mycket relevant information som jag tycker att journalisten Donald Boström borde ha kollat upp innan han skrev sin artikel i Aftonbladet. Det är ganska grundläggande tycker jag om man ska påstå att det sker regelmässigt i just strid, huruvida personer omkomna i strid ens kan komma i fråga som organdonatorer.

Noam Chomsky skriver i boken ”Propagandans makt” att det alltid är propagandisten som vinner, för det fastnar alltid något av anklagelsen. Det är sorgligt.

/Christoffer

Read Full Post »

Sakrament igen

Har börjat läsa boken av Vorgrimmler.

Det är några saker jag vill skriva.

1. Hela skapelsen har en sakramental karaktär. Hela skapelsen kan peka mot Gud. Det är kanske därför människor kan uppleva Guds storhet i naturen. Ibland behöver vi komma utanför bebyggelsen för att upptäcka skapelsens sakramentala karaktär: Hur den både inrymmer och pekar hän mot Guds storhet.

2. Speciellt människors handlingar har en sakramental karaktär. Faktum är att människors handlingar av kärlek kan vara en illustration till sakrament ”handlingar som verkar det som de betecknar”. När en människa gör något av kärlek, till exempel ger något, så verkar denna handling det som det betecknar.

3. Ett ”offer” är att avstå något av kärlek. Därför är alla ”offer” sakramentala i det viset att de förmedlar den kärlek som de ska illustrera. En present som ges av kärlek är ett ”verksamt tecken” på kärlek.

Read Full Post »

Det här med sakrament..

..är något som jag har funderat lite på de senaste dagarna.

Det började som en frustration över en magisk syn på sakramenten där man så att säga läser en ”formel” (instiftelseorden) över brödet och vinet och vips så blir det ”Kristi kropp och blod”. Problemet slog mig när jag var på en mässa och vinet tog slut. Prästen läste instiftelseorden för sig själv (tror jag – det var så här jag uppfattade och tolkade situationen) och sen fortsatte han att dela ut vinet. Det är lite magiskt på nåt vis. Och magi, är det många som säger, att nattvarden inte är.

Sen så tänkte jag lite över det här och formulerade en syn som jag tyckte var bättre, mer tillfredsställande. Sen berättade jag om den synen för en kompis och blev frustrerad igen. Nu har jag lånat en bok om sakramental teologi som (passande nog) heter ”Sacramental Theology” av en tysk som heter Herbert Vorgrimmler.

Nåja, min syn är ungefär så här:

Gud vill förena sig med skapelsen. Detta är syftet för skapelsen. Gud är kärlek och kärlekens sätt att existera är i gemenskap, nära gemenskap.

Men Gud vill dock inte ”tränga sig på” med våld, utan han vill att skapelsen fritt skall kunna välja denna gemenskap. Allt som finns är i en beroenderelation till Gud som ger det dess existens. Alltså finns det redan en relation mellan all materia och mellan Gud. Samtidigt är det tydligt i Bibeln att det kan finnas en närmare relation mellan skapelsen och Gud än vad som råder. Det talas om att Gud skall uppfylla hela jorden. Det är denna fördjupade gemenskap som är målet med skapelsen. Sakrament är när det jordiska och himmelska har förenats. Därför är Jesus ”sakramentet” med stort s, eftersom han är Gud som blivit människa.

Hur är det då med nattvarden, med brödet och vinet?

I mässan bär den gudstjänstfirande församlingen fram bröd och vin till Gud och ber att Gud skall ta sin boning i brödet och vinet. Guds ande skall så att säga uppfylla brödet och vinet. Detta bröd och vin tas sedan emot av församlingen som ett bröd och vin som är uppfyllt av Guds närvaro. På så sätt tar församlingen emot brödet och vinet som Gud själv.

Det jag menar är att det här när församlingen ”bär fram” brödet och vinet, så inbjuder församlingen Gud att förena sig med brödet och vinet. Brödet och vinet blir till ”kristi kropp” genom att det bärs fram till Gud och Gud förenar sig med det. Inte genom att en viss formel – instiftelseorden – utsägs över dem. Instiftelseorden är är det yttre tecknet på den processen.

Detta perspektiv är nog en del av ett större perspektiv som jag kan acceptera. Får tänka lite till, men jag tror att detta perspektiv gör att man delvis kommer ifrån den magiska biten.

Att Gud är närvarande i skapelsen och särskilt där människor tillber honom, är lite av en förutsättning för teologisk reflektion över sakramenten. Det är heller inget orimligt att, om Gud finns, och är kärlek och därför vill gemenskap med människor, att han skulle vara närvarande på ett särskilt sätt när människor söker honom.

/Christoffer

Read Full Post »

Högskoleverket har, tycks det, ägnat sig åt självrättelse. Roligt att de har tagit sitt förnuft till fånga och nu lyssnar på sin egen bedömargrupp, som hela tiden förordat att Newmaninstitutet bör få examensrätt.

Newmaninstitutet får alltså nu högskolestatus. Roligt!

Så här står det på Signumbloggens hemsida:

Högskoleverkets beslut bygger väsentligen på ett yttrande av en bedömargrupp av sakkunniga. Bedömargruppen skriver i sitt yttrande att det inte finns någon tvekan om att Newmaninstitutets lärare har en god akademisk kompetens. Vidare framhåller man att det starka inslaget av filosofi utgör en god grund för kritisk reflexion och vetenskapligt arbete. Miljön vid Newmaninstitutet beskrivs som präglad av ”ett öppet forskningsklimat” och institutets organisation karaktäriseras som ”genomtänkt och genomskinlig”. Dessutom framhålls att Newmaninstitutet har väl etablerade kontakter till renommerade akademiska institutioner i andra länder, inte minst genom Jesuitorden som driver ”flera högklassiga universitet i olika delar av världen.”

Utbildningen på Newman innehåller teologi och kulturstudier (bl.a. bibelvetenskap, kyrkohistoria och teologiska kulturstudier), och stora delar filosofi (bl.a. kunskapsteori, religionsfilosofi och etik).

Det här beslutet är glädjande ur flera perspektiv. Dels är det roligt att fler studenter nu kommer att få upp ögonen för den goda utbildning som finns på Newman. Dels är det roligt att den akademiska institutionen Newmaninstitutet får lön för sin möda. Sist men inte minst är det roligt att Sverige får ytterliggare en vital, akademisk och vetenskaplig, teologisk aktör med en annan profil än de övriga. En steg mot ett mer vitalt och pluralistiskt civilsamhälle.

Newmaninstitutets rektor Philip Geister säger så här till Signumbloggen:

”Det är väldigt glädjande att Högskoleverket har beslutat rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet examensrättigheter. Vi har målmedvetet arbetat på att bygga upp en fungerande utbildningsinstitution som ska passa väl in i den svenska akademiska miljön. Det känns förstås mycket bra att våra bemödanden nu är på väg att bära frukt. Vår förhoppning är att vi ska kunna berika det svenska akademiska landskapet med element från den katolska tankevärlden som hittills levt lite mer i periferin här i landet. Om man så vill kan man säga att beslutet är tecken på att Sverige håller på att bli ett allt mer mångkulturellt land, där olika intellektuella traditioner kan mötas och berika varandra.

Uppdatering: Både Dagen och Kyrkans Tidning skriver om det.

/Christoffer

Read Full Post »

Aftonbladets artikel..

.. Här är några artiklar som behandlar debatten på ett bra sätt:

”Aftonbladet är ingen martyr – de glömde göra sitt jobb” Den är skriven av Emanuel Karlsten på Dagen.

Den artikeln är väldigt bra och sammanfattar vad det handlar om. Det kan kräva att man har lite på fötterna (även om man är Aftonbladet eller Expressen) när man kommer med så grova anklagelser, och det tycks artikelförfattaren inte ha.

Följande artikel är också läsvärd (som Karlsten hänvisar till) av Anna Veeder på Newsmill:

”Sant att unga palestinier obducerats vårdslöst men det finns inget stöd för organstöld”

http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/20/israeliska-manniskorattsaktivister-stoder-inte-bostroms-anklagelser

Ett citat:

Att kritisera israeliska övergrepp mot palestinier är både legitimt och nödvändigt – men skulle vara mer effektivt om det gjordes i samarbete eller med stöd av israeliska och palestinska människorättsorganisationer. Boströms spekulativa artikel och uppståndelsen kring den bidrar dock varken till någon undersökning om påstådda krigsförbrytelse eller upprättelse för de drabbade palestinierna, utan enbart till ytterligare demonisering och polarisering.

Jag anser det självklart att den svenska regeringen inte kan recensera artiklar i Aftonbladet. Men själva den inomsvenska debatten borde inte handla främst om det, utan om huruvida man kan sprida sådana anklagelser utan att ha något på fötterna.

Benjamin Netanyahu säger i Haaretz:

“Israel vill inte göra intrång i pressfriheten i Sverige. Men i lika hög grad som pressen har sin frihet, borde den svenska regeringen vara fri att ta avstånd från det som skrivs.”

Problemet är att det förutsätts i detta resonemang att allt som skrivs i svenska tidningar är svenska regeringen för, om de inte tar avstånd ifrån det. Det är ju inte så det fungerar i Sverige. Men det visar iallafall på en mer moderat inställning från Netanyahu än vad som framgått i svenska medier.

/Christoffer

Read Full Post »

Older Posts »