Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Eros

I very much like the idea, or concept, of an Eros in the world. This eros is a dynamic, a drive, towards that which is not yet actualized, or achieved, for the being which has this eros. We humans have an eros for the infinite, for God. I very much like that idea as well.

And according to the Christian faith, God has an eros for us aswell. Maybe that follows from God being love. Maybe the nature of love is longing. But God also has agape. His eros is not only a longing for the other, but also an ‘eros’ for giving himself, for agape. Therefore I believe that true conversion, and what Christianity is about, is openness. Openness to the love which created you, the openness to the love for which you have an infinite eros. It is an eros for God.

Idolatry is to lack vision for what you are made for, being to narrow in your scope. Idolatry is to give absolute status to that which is definite and not infinite. An idol is controllable and self-made. It also means that you cannot control that which you ultimately commit yourself to, if you commit yourself to God. But anything worth commiting yourself to will also be of such a nature that you cannot control it. God is love, and perfect love casts out all fear.

/Christoffer

This post was written in english for the sheer fun of it.

Annonser

Read Full Post »

Högskoleverket

Det finns något absurt över tongångarna från högskoleverket. Förutom att man gick emot sin egen bedömargrupp i bedömningen av Newmaninstitutet (vilket är det ”fall” jag känner till) och förordade avslag för ansökan om examensrätt, så tycks det finnas en underliggande premiss som är att: teologi i grunden är suspekt.

Logiken tycks vara att teologi KAN bli rumsrent, om den avsäger sig samröret med den kristna traditionen.

Stefan Helgesson skriver, i en i många stycken bra debattartikel på DN debatt att:
Att universiteten ger pastoralteologiska kurser är att likställa med uppdragsutbildning. Knappast en större skandal än att högskolor säljer tjänster till, låt säga, Ericsson. Dessutom gör beskrivningen inte dagens teologiska forskning rättvisa. Ser man till det som faktiskt skrivs av exempelvis Ola Sigurdson, Mattias Gardell eller Mattias Martinson blir det absurt att tala om någon nymornad kristen ortodoxi. Svensk religionsvetenskap är tvärtom spretig och pigg´

Den första meningen är ju väldigt viktig. Men det jag tänkte peka på är de två sista meningarna. Varför skulle det vara ett problem om den teologiska reflektionen handlade om klassiska kristna teman – och på vilket sätt står det i motsatsställning till att vara ”spretig och pigg”?

Pluralismen hotas inte av vitala akademiska teologer, med eller utan kristen inriktning. Självklart skall den bedrivas på ett vetenskapligt sätt, men vilka frågor man ställer och vilka hypoteser man uppställer har att göra med mer än vetenskapliga faktorer, det vet väl varje vetenskapsteoretiker. I själva rättfärdigandet av hypoteserna ska endast intersubjektivt giltiga argument accepteras, men de hypoteser man formulerar har ofta influerats av förvetenskapliga perspektiv. Vi kan inte börja vår undersökning i ett vakuum.

Sådana förvetenskapliga faktorer påverkar forskarens inriktning, och det är utmärkt, så länge man har en pluralism av forskare. Sekulariseringshegemonins glandsdagar trodde jag var förbi. Det tycks dock finnas en tyst överenskommelse om att kristna akademiska teologer skulle utgöra något slags hot mot pluralism. Ett större feltänk får man leta efter.

Jag tycker hela mentaliteten visar på det som är det grundläggande hotet mot en vital pluralism, och det är att det inte får finnas akademiska miljöer som har olika förvetenskapliga perspektivgivande faktorer. I England finns det gott om college som har olika profil och det skapar en vital pluralism, istället för den agnostiska relativism-light som likställs med pluralism i Sverige.

/Christoffer

Read Full Post »

I aftonbladet skriver Gudrun Schyman att folkpartiet måste ”plocka bort” Roland Utbult, eftersom han sagt:

”sex är mer än njutning” och ”vi måste arbeta för att få ner antalet oönskade graviditeter”.

De flesta jag har pratat med, tycker att en abort är något icke-önskvärt, något dåligt. Kanske det minst dåliga i vissa situationer, men något dåligt ändå. Att därför vilja få ner antalet aborter är väl en BRA sak?

Varför är detta så tabu att säga? Det skamgrepp som FI ägnar sig åt mot Roland Utbult är skämmigt.

/Christoffer

Read Full Post »