Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Dagen till ära

Det är ju 29-maj-dagen idag. Det måste vi åminna genom att visa den klassiska sketchen ”säg ett datum”:

Mycket nöje!

Annonser

Read Full Post »

Den här frågan kan man ju besvara på många olika sätt, men vi hade i uppgift att göra det i Religion A och jag skrev så här:

Inklusivism skiljer sig från exklusivism och pluralism i följande avseenden:

Till skillnad från en ”exklusivist” så anser inte en inklusivist att en person måste omfatta den egna tron för att bli ”frälst”, upplyst, räddad, eller vilken term som används om själva existensens mål enligt den aktuella trosuppfattningen. Till skillnad från exklusivisten så är inklusivisten ”soteriologisk [vad gäller frälsningen] inklusivist”.

Till skillnad från pluralisten så är dock inklusivisten ”teologisk exklusivist” i det att den menar att det är den egna religionen som innehåller mest sanning, och att andra religioner i den mån de strider mot de trosutsagor i den egna religionen som är centrala, är falska.

I diskussionen om hur vi bör förhålla oss till det faktum att många andra inte delar ens egna religiösa övertygelser finns många olika typer av synpunkter, varav några enligt min mening är giltiga och andra är ogiltiga. Jag tänkte lyfta upp några av dessa och på så sätt försöka klargöra varför jag anser att inklusivismen är den rimligaste hållningen.

För det första finns det vissa som hävdar att det är ”intolerant” att anse att ens egen religion är sann och andras falska i den mån de strider mot ens egna centrala religiösa övertygelser. Denna synpunkt är enligt min mening en missuppfattning. Stenmark gör en bra uppdelning mellan två olika frågor, nämligen:

1. den etiska frågan hur jag som tillhörandes en viss religion skall förhålla mig till personer som tillhör andra religioner (eller ingen religion)
2. den kunskapsteoretiska frågan om hur jag som tillhörandes en viss religion skall se på de andra religionernas sanningsanspråk

(mer…)

Read Full Post »

I någon av sina böcker skriver Wilfrid Stinissen att ”kärleken är en personaliserande kraft”. Med det menar han att människor växer och blir mer fria, mer ansvariga, mer kreativa om de får kärlek. Det tror jag på.

Men så tänkte jag så här också: man kan se människan som ett ”mikrokosmos”, i sin utveckling. Hon börjar som ett befruktat ägg, en encellig organism, och hon växer successivt. I takt med att fler celler bildas då får människan fler och fler egenskaper, samtidigt som hon alltid är en helhet och inte summan av sina egenskaper.

Tittar vi på hela universums utveckling så kan vi se en utveckling från en helt homogen entitet, ”singulariteten” där all energi/materia var koncentrerad och sen började expandera. I takt med expansionen sjönk temperaturen så att helium och väte kunde bildas, som så småningom blev lite ojämnt fördelade i universum så att gasmoln bildas som pressas ihop och bildar stjärnor där nya atomer bildas. Hela universums utveckling är en utveckling mot allt fler entiteter, egenskaper och högre komplexitet.

På sätt och vis, om Guds Ande upprätthåller hela skapelsen, så är detta också ett uttryck för ”kärlekens personaliserande kraft” dvs. materien går mot ”personhood” och när personer väl skapats, dvs. varelser med frihet och medvetenhet, då får kärlekens personaliserande kraft ytterliggare dimensioner.

Det är en ganska häftig utveckling som universum har genomgått.

/Christoffer

Read Full Post »

Senaste veckan

Veckan har innehållit en hel del, teologpub om relationen mellan teologi och evolution som jag var med och anordnade på Newmaninstitutet.

Svensexeplanering och genomförande på torsdagen för Andreas. Bröllopsplanering och 30 års-fest.

Inte så mycket plugg. Jag ska dock åtgärda det i veckan som kommer.

Nu har jag dock en förkylning i antågande.

Men det är mycket positivt som händer. Jag ska bara försöka hålla min disciplin så att det blir så bra som möjligt.

/Christoffer

Read Full Post »

Tankar

Behöver mera lek. Det har varit mycket planerande och organiserande på sista tiden.

Ens lekfulla sida.. behöver ju bejakas också. Om Gud vill att vi ska bli hela personer. Funderar igen lite på det här med teori och verklighet.

Även om det teoretiska reflekterandet har med, eller syftar, mot verkligheten.. För min del har det dessutom varit nödvändigt.

Försoning. Att försonas med livssituationen och ta emot utvecklingen som en gåva från.. Gud.

Här är en bra låt:
http://www.youtube.com/watch?v=modXbqbsAvs

/Christoffer

Read Full Post »

Fastnat i en diskussion som var ganska jobbig. Jag har dock fått inspiration till att fokusera på det positiva, dvs. till skälen för min ståndpunkt, snarare än skälen mot en annan ståndpunkt.

Det är kanske inget man får gratis i de sammanhang man befinner sig (även om man kan tycka att man borde få det) utan kanske något man får efterforska själv. Men så kan det vara.

Det handlar om politik och kristen tro.

Nu ska det bli skönt att ha helg. Jag har varit på Philip Claytons föreläsningar den här veckan och det har varit intressant, även om jag trodde det skulle vara bättre. Men jag har uppskattat mycket att kunna samtala med honom efteråt som alla blev inbjudna till att göra.

Det är en ganska otroligt spännande tänkare. Kunskap är intressant, han är väldigt kunnig inom naturvetenskap, och företräder en emergentistisk syn på naturen (vilket innebär t.ex. att vad något är inte är reducerbart till sina beståndsdelar, och att helheter ibland kan utöva kausal kraft, det som kallas för ”top-down kausalitet”).

/Christoffer

Read Full Post »

Problemet med den kristna högern skulle man kunna prata hur mycket som helst om.

Jag ska bara skriva två saker. Den amerikanska kristna högern behöver byta grundperspektiv – den svenska kristna högern är inte lika höger. Men den delar två tendenser:

– strävan att kristna samhället med makt (vilket inte går, eftersom autentisk kristendom bara kan växa underifrån)

– den selektiva och smala blicken för vad kristen tro har för politiska implikationer.

Följande artikel är väldigt bra:

http://www.progressive.org/?q=mag_camp0805

och här är tre citat:

Campolo is aghast at the way the right captured the term ”moral values” during the 2004 campaign. ”It’s horrible,” he says. ”Jesus refers to the poor over and over again. There are 2,000 verses of Scripture that call upon us to respond to the needs of the poor. And yet, I find that when Christians talked about values in this last election [2004] that was not on the agenda, that was not a concern. If you were to get the voter guide of the Christian Coalition, that does not rate. They talk more about tax cuts for people who are wealthy than they do about helping poor people who are in desperate straits.”

Det ovanstående sätter fingret på det viktigaste. ”Kristna värderingar” handlar om ekonomisk rättvisa. (Bland annat.) Och ändå kan en ”kristen” lobbyorganisation jobba för att avskaffa fastighetsskatten för att det skulle vara ”obibliskt” att ta ut skatt på mark. Det handlar om att fördela resurser och det är ett helt centralt bibliskt tema.

According to a profile in Christianity Today entitled ”The Positive Prophet,” Campolo would often begin a speech this way: ”I have three things I’d like to say today. First, while you were sleeping last night, 30,000 kids died of starvation or diseases related to malnutrition. Second, most of you don’t give a shit. What’s worse is that you’re more upset with the fact that I said shit than the fact that 30,000 kids died last night.”

”It’s about time we realized that Christianity is a call not to conservatism but to change,” he says. ”Jesus came to the world not to conserve the system as it was, but to change the world into what it ought to be. That’s where I am, and that’s where I want to be.”

Ett bonuscitat, speciellt riktat till Claphaminstitutet (ett svenskt opinionsbildningsinstitut som har tagit sitt namn efter Claphamsekten som var en nyckelrörelse för att avskaffa slaveriet i England, men som enligt vad jag har sett bara drivit äktenskapsfrågan, det är iallafall den de har lagt mest krut på, så här i klimatkristider):

”What scares me is that Christianity in America today sees nothing wrong with being allied with political conservatism,” he says. ”Conservatives are people who worship at the graves of dead radicals. Stop to think about that. The people who started this country, George Washington, Jefferson, Hamilton, these were not conservatives; these were the radicals of the time. In fact, conservatives always look back on people who they despised and make them into heroes. If you were to listen to the religious right today, they would make you believe that Martin Luther King was one of their flock. In reality, they hated him and did everything they could to destroy him.”

Read Full Post »

Older Posts »