Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2009

En av tre böcker på min önskelista är beställd; nämligen ”Embracing Grace” av Scot McKnight.

Den kan nog vara bra. Idag ska jag städa och träna och ikväll vara ‘barnvakt’ åt min unga syster Ellen.

Imorgon är det möte med Newmans studentkår.

Jag undrar var denna veckas ”orkeslöshet” kommer ifrån. Delvis är det väl att jag sovit rätt lite. Men det kan nog också vara en svårighet att ”ladda om” inför den här terminen. Förra terminen höll liksom på hela tiden till den nya började, eftersom jag höll på med uppsats och hemtenta och allt vad det var.

/Christoffer

Annonser

Read Full Post »

Nu får det vara nog!

Nu får det vara nog med det här SSPX-nörderiet. Jag känner mig nästan lite illa till mods av att ha skrivit om det ett tag.

Och abstrakt blev det också. Ibland kan det man vill uttrycka i skrift nästan motverka sina egna syften när man skriver omo det.

Okej, vi landar lite på den här bloggen nu.

Veckan: för få fasta tider, skapade en märklig trötthet.. att läsa 100 % på distans är inte bra egentligen. Men nu är det så.

Får försöka planera in saker på dagarna, även om jag inte kan äta lunch ute varje dag, som annars är ett naturligt sätt att skapa struktur på dagen.

Jag har inte tränat på morgnarna den här veckan, som jag hade tänkt, utan på eftermiddagarna/kvällarna.

Får försöka återuppta det till veckan.

/Christoffer

Read Full Post »

Jag vill tipsa om Ulf Jonssons (chefredaktör på Signum) artikel: ”Påvens egen pudel” där han sammanfattar den senaste tidens händelser kring SSPX på ett mer kortfattat och substantiellt vis än vad jag har gjort i alla poster på den här sidan.

Dessutom har Signum fått en ny sida och en ”ledarblogg” som kan vara värd att kolla in.

Jag tipsar också en artikel i The Tablet: ”Benedicts high-risk strategy”

Sen kan jag fundera lite på varför jag har intresserat mig så mycket för den här historien. Jag är ju inte själv katolik.

Det tror jag handlar om några saker. Dels är jag i allmänhet intresserad av hur kristenheten framställer sig själv och framställs av andra. Katolska kyrkan är ju den största representanten för kristenheten.

Dessutom tycker jag att den katolska kyrkan, efter andra vatikankonciliet representerar en väldigt god hållning mellan förnyelse och kontinuitet – som jag tycker borde bli mer känd och spridd bland både kristna och andra.

Det finns en intellektuell hederlighet och en fromhet som jag tror är bra för kristenheten som helhet.

Problemet är då om sådana som SSPX som inte vill veta något av detta, skall sätta agendan för den katolska kyrkans agerande. Detta tror jag iochförsig aldrig kommer att ske, men det finns också vissa grupper inom den katolska kyrkan som inte tycks vara så intresserade av det som påven Johannes den XXIII kallade för ”aggiornamento”, och som står för: ”för den katolska kyrkans öppning (med bevarad identitet) mot det samtida samhället och dess frågor” (enligt Nationalencyklopedin).

Denna aggiornamento tror jag är kristenhetens stora kallelse och det handlar egentligen om att tron skall bli begriplig och om man vill använda ett fikonord; ”inkarnerad” i vår kultur. Och det är kristenhetens kallelse, att förmå människor att upptäcka evangeliet; att Gud finns och älskar dem och vill ingå i en relation med dem.

Den katolska kyrkan har oerhörda resurser för att på ett intellektuellt hederligt sätt förmedla den kristna tron, om man bara använder sina resurser till det.

Tyvärr finns det krafter, som ofta kallar sig själva för ”traditionalister” – som inte är intresserade av detta. De vill inte veta av någon aggiornamento, i praktiken, och vill istället att den katolska kyrkan återgår till den inåtvända triumfatoriska attityd som kunde råda på fler håll före andra vatikankonciliet. (Jag har citerat den, av många betaktade konservativa, kardinalen Dulles om detta; där han menar att Kyrkan efter andra vatikankonciliet istället har betonat dialog istället för konfrontation.)

För min del så handlar intresset för det här inte om att jag är så väldigt intresserad av kyrkopolitiska och kyrkorättsliga förhållanden, det handlar om något mycket viktigare, och det är trovärdigheten för det kristna budskapet.

Men samtidigt så uppnås den trovärdigheten antagligen bäst om man försöker komma Gud närmare och förstå världen bättre, så att en teologisk tolkning av tillvaron såsom vetenskapen beskriver den, kan kommuniceras till människor av idag. Om tron skall bli trovärdig måste den stå i dialog med det som vi med någorlunda säkerhet kan säga om världen.

Det är det som är problemet med Traditionalism, den är inåtvänd och ointresserad av att kommunicera evangeliet på ett begripligt sätt till sina medmänniskor.

Katolska kyrkan har stora resurser att göra detta, och därför tycker jag det är sorgligt när sådana här saker ska ta uppmärksamheten. Den här gruppen tillhör inte katolska kyrkans målgrupp, om man så säger.

/Christoffer

Read Full Post »

Biskop Williamson..

Biskop Williamsson är mycket mer extrem än jag anade. Jag visste att han var väldigt extrem gällande förintelsen – men att han var så extrem gällande teologin och inställningen till Rom, det var nytt för mig.

Det är väldigt förvånande om Vatikanen vill ha något med honom att göra.. Kanske är de andra biskoparna väldigt annorlunda, men samtidigt verkar Williamsson göra totala vattendelningar mellan Rom och SSPX, så det verkar svårt att inta en mellanposition, om man vill vara ”kompis” med honom.

Ur Williamsons brev i Juni 2005

Yet we are at war, whether we like it or not. Today the war is total between the one true religion which can alone save souls for all eternity, and the universal anti-religion which has taken effective control in Rome, and which is putting and keeping millions and millions of souls on the road to eternal Hell-fire. In this war the little SSPX has played for the last 30 years an honorable part in helping to prevent the total success of the anti-religion, so last summer, to overcome the SSPX’s resistance, Rome changed strategy. This change is very well presented in the May 31 issue of ”The Remnant”, valiant biweekly journal edited by Michael Matt (from 2539, Morrison Avenue, St. Paul MN 55117, USA), and known to many of our readers in the USA.

Starting out from the Internet’s news report that SSPX-Rome negotiations were continuing, Mr. Matt presents four possible explanations. It is the third that I will here summarize and slightly adapt, as being the most likely to be true.

Let us assume, he says, that Rome is losing the Faith, and that the Revolution that has engulfed the world also succeeded with Vatican II in taking effective control of the Catholic Church in Rome. With all such Revolutions there comes a time to take out the last pockets of resistance which might otherwise evolve into fully-fledged enclaves, capable of taking down the Revolution itself. Mr. Matt interestingly quotes an example from history, how Napoleon Bonaparte at the height of his fame and power nevertheless went after and executed one little journalist in Belgium, because Napoleon knew how just one little journal could, given time, bring him down.

Här kallar han alltså Romerska-katolska kyrkan för ”anti-religion”, som SSPX är i ett ”totalt krig” med.

Här ”analyserar” Williamson encyklikan Veritatis Splendor (ett påvligt dokument om moralteologi):

The last thirty years have seen hundreds of millions of Catholics being led astray by the Roman Protestantism designed to integrate them into Satan’s New World Order. The operation of error continues, more seductive than ever, to judge by the latest Encyclical letter coming from Rome, last year, entitled Veritatis Splendor, the splendor of truth! To dismantle the seduction may take us a little time, but Our Lord told us to ”Watch and pray.” Let us watch Veritatis Splendor to help arm us against even greater seductions no doubt being aimed at us, by Satan at any rate…

Här säger Williamson alltså, att romersk-katolska kyrkan är ”romersk protestantism” (och det skall otvivelaktigt förstås som ett nedvärderande uttryck) – men vad värre är, han tycks se det som ”sataniskt” – och att dessa diaboliska attacker verkar genom den här encyklikan.

Andra uttryck som Williamson använder är. ”Newchurch” – ”newchurch” står för den romersk-katolska kyrkan, ”conciliarchurch” osv.

Det är obehagligt att läsa hans brev, och tonen i hans brev är väldigt obehaglig.

här skriver han om relationerna mellan SSPX och Rom efter att grundaren av SSPX dog:

Fr. Schmidberger tells that since Archbishop Lefebvre’s death last March, there has not been much contact between Rome and the Society. Elsewhere Cardinal Oddi was quoted last autumn as saying that henceforth Rome is disregarding the Society. All honour to his Eminence and to his colleagues, but I for one do not believe him. The Pharisees pretended to disregard Our Lord, but they spied on his every step!

After all, Rome cannot help keeping watch on the Society, or on any coherent group with large numbers of Catholics keeping the Faith. The reason is not hard to find — such groups are the main obstacle to the advance of the Antichrist.

Killen är helt otrolig! Vatikanen utpekas som aktörer för anti-krist.

Jag har väldigt svårt att förstå sånt här, att det tycks finnas personer som tycker att det här är en viktig grupp att inkludera i kyrkan. Det är ju en helt galen grupp.

All typ av fanatism har något fascinerande, närmast komiskt över sig. T.ex. så finns det grupper som lämnar SSPX för att SSPX inte är ”sedesvakantister”, dvs. SSPX tycker förvisso att påven leder kyrkan åt fel håll (och, om man får tro Williamsons brev, åt ett anti-kristet håll) – men de menar ändå att påven är påve.

Nu ska jag nog lämna det här, den här gruppen var mycket mer extrem än jag trodde. Jag tycker det tyder på dålig omdömesförmåga att söka samtal med dem. Iallafall om man lyssnar på Williamson så är de ju helt körda och det skadar bara den Katolska kyrkan om de håller på och försöker smöra in sig hos dem. Dels säger SSPX saker om den katolska kyrkan som borde innebära att de inte vill ha något med RKK att göra, dels är det dumt att anpassa sig efter en sådan grupp som är så extrem.

Det skadar bara. Mycket märkligt agerande.

/Christoffer

Read Full Post »

Bloggosfären är rolig. Alla kan prata med alla, på sätt och vis.

Vill iallafall länka till det här inlägget:

http://carlbildt.wordpress.com/2009/01/29/att-ge-mat-och-framtid/

Calle B. är bra.

Det var nån som sa, jag tror det var min kompis Fabian att ”Carl Bildt är så arrogant att han blir folklig”. Det stämmer ju inte riktigt, tycker för övrigt att han har mjukat upp sig på sista tiden, men det som det syftar på är antagligen att Carl Bildt inte brukar göra sig så mycket åthävor för att bli accepterad i mediemaskinen utan han säger vad han menar klart och tydligt och sen är det inte mer med det. Iallafall inte ur Carl Bilds synvinkel.

Han bryr sig helt enkelt inte om ”insinuationer”, uppfattar jag.

/Christoffer

Read Full Post »

Jag har ju ett lite halvneurotiskt förhållande till bokinköp. Jag tror att ”bokbulimi” är den bästa beskrivningen.

Men det finns några böcker som jag skulle vilja ha, och som jag tror är bra köp:

”The last word” av Tom Wright – som handlar om bibelsyn.

– ”Embracing grace” av Scot McKnight

– ”The real Mary” av Scot McKnight

/Christoffer

Read Full Post »

Jag känner stor sorg när jag läser det här, att Överrabbinatet i Israel har beslutat att bryta kontakterna med Vatikanen, p.g.a. hävandet av exkommuniceringen av Williamsson.

Men samtidigt tror jag det är bra. Påven har varit oförsiktig. Som Hans Küng (katolsk teolog) påpekade, så tyder agerandet på en snäv horisont. Det är en väldigt extrem grupp som man nu går väldigt långt för att gå till mötes. Men kyrkans största ansvar ligger inte emot de som vill att kyrkan inte skall, i andra vatikankonciliets språk, vända sig i ”kärleksfull dialog” till världen, för att så förmå fler att svara på Guds kallelse.

Även om kyrkan inte skall sträva efter att vara politisk korrekt, så får man inte vara vårdslös med hur man kommunicerar, om man riskerar att bli missförstådd gentemot vad som är ens egentliga syften. Det är ju så mycket viktigare när det gäller en så här viktig sak!

Om den dialogen försvåras av den här extrema gruppen, så anser jag att det är den gruppen som behöver vända sig utåt, först mot sin kyrka och sen i kyrkan mot världen. Gud vänder sig genom kyrkan till världen. Han skapar inte en klubb för inbördes beundran.

Till påvens försvar skall sägas att han igår använde sin veckoåterkommande ”audiens” – offentliga föreläsning – till att uttrycka sin solidaritet med det judiska folkets lidande och sitt avståndstagande från all historierevisionism:

The Pope expressed his ”hope that the memory of the Shoah moves humanity to reflect on the unpredictable power of evil when it conquers the human heart,” and that the Holocaust ”be for everyone a warning against forgetting, against negating or reductionism, because violence committed against even one human being is violence against all.”

”No man is an island,” Benedict XVI continued, referring to the English Poet John Donne (1571-1631).

”May the Shoah teach especially, as much the old generations as the new ones, that only the tiring path of listening and dialogue, of love and pardon, leads peoples, cultures and religions of the world to the desired encounter of fraternity and peace in the world,” he said. ”May violence never again humiliate the dignity of man!”

Från: http://www.zenit.org/article-24940?l=english (Shoah är det hebreiska ordet för ”Förintelsen”.)

Roms ”storrabbin” kommenterade det så här:

Roms storrabbi Riccardo Di Segni sade till nyhetsbyrån Ansa att påvens uttalande är ”nödvändigt och välkommet”, eftersom det tydliggör både hållningen till förnekelse av Förintelsen och respekten för Andra Vatikankonciliet.

Mer finns att läsa i Dagen.

/Christoffer

Read Full Post »

Older Posts »