Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2007

Desmund Tutu höll ett fantastiskt bra tal idag på bokmässan i Göteborg; där han uppmanade till bojkott av OS i Kina nästa år om inte Kina väljer att agera i Burma-konflikten. Kina är Burmas närmaste allierade. De är ju båda ”kommunistiska” stater.

http://www.dagen.se/webbtv/Default.aspx?ID=71

/Christoffer

Annonser

Read Full Post »

Ordspråk

”Det där lägger jag mig inte i”, sa kärringen till gubben som sket i sängen.

Read Full Post »

Esse betyder väsen.

Att vara i sitt esse – betyder att vara i sitt väsen, det vill säga att göra det som stämmer överens med det djupaste i ens väsen.

Om man är i sitt esse bör man vara tillfredsställd, det bör leda till lycka. (eller en upplevelse av lycka om man så vill).

Att vara i Guds närhet ger den högsta glädjen, alltså är det i människans väsen att vara nära Gud.

Men likaså ger kärleksfulla relationer, kreativitet glädje. Därmed vet vi vet något mer om människans väsen.

Intriger och maktkamp leder däremot inte till lycka.

Synd leder inte till glädje.

Men om Gud är människans glädje och människan ”gets deprived” of God, finner människan substitut. Avgudar om man så vill, som skadar både henne och andra.

Så olika är den kristna synen på människans djupaste identitet och den ateistiska.

Om nu evolutionen är korrekt så funderar jag på hur vi får ihop att människans djupaste väsen snarare är att älska än att exploatera.

Människan är ju Guds avbild i kristen tanketradition och Gud är kärlek, därmed är det människans djupaste tillfredsställelse att ge och ta emot (Guds) kärlek. (All kärlek är Guds kärlek.)

Människan kan inte förstås (enbart) i relation till sina djuriska tendenser, till sitt djuriska ursprung, utan till sitt gudomliga ursprung. Det är en sanning på ett mer fundamentalt plan att människan är Guds avbild och kommer ur Guds hand än att hon är släkt med djuren.

Detta är vad de kristna tror.

Kanske kan man jämföra detta med hur vi ser på biologiskt liv överhuvudtaget. Även om det biologiska livet de facto föregås av ren materia, så definierar vi inte biologiskt liv som ”ingenting annat än” den döda materian. Vi finner inte det biologiska livets väsen genom att enbart betrakta det i relation till sin föregångare, den döda materian.

Kanske är det också så att människan är den delen i universum som är mottaglig för något av Guds natur? Därmed skulle det innebära att människan transcenderar sina djuriska föregångar (liksom biologin transcenderar fysiken). Bättre sagt: människan är mer mottaglig av Guds natur än det andra i universum.

Vi kan ju tänka. Men jag tror det är viktigare att vi kan ta emot Guds kärlek.

Erich Fromm har någonstans påpekat likheterna mellan orden ”intresserad” och ”inter esse”. Ordet intresserad kommer av ”inter esse”. När man är i sitt esse (eller något berör ens ”esse”) är/blir man ”intresserad”. Att vara likgiltig är därför ett tecken på att man inte har blivit berörd i sitt esse.

Det är påfallande hur vissa filosofer har hävdat att människan pendlar mellan ”frustration och uttråkning” (Schopenhauer, buddha) – enligt Schopenhauer finns det inget som kan mätta människan. Människan har ett metafysiskt behov, men hon blir bara mätt hos Gud. (Enligt den kristna tron)

Andra, däremot, har identifierat människans esse med maktsträvan. Detta finner jag vara en väldigt patetisk inställning.

Jag har kämpat en del med hur jag ska få ihop denna bild av människan med evolutionsteorin. Men kanske är det så att Gud har förlänat människan något mer än hennes materiella aspekter, och kanske är det så, att man kan inte förstå ett fenomen i relation till dess tidigare föregångare?

Svåra frågor. Det vore så mycket enklare om vi bara hade en substansdualistisk natur – en själ och en kropp. Men allt i universum verkar ju vara ihopkopplat på nåt sätt. Gud varför är det så krångligt? Skärpning.

Så länge kan jag bejaka att jag i mitt djupaste väsen behöver Gud, det är bara då jag är tillfredsställd.

Människan är ”capax Dei” står det i den katolska katekesen – kapabel för att ta emot Guds nåd. Detta är delvis inkarnationens innebörd (Att Gud blir människa) men också förutsättningen för att Jesus skall utgjuta den helige Ande för lärjungarna.

Det verkar som själva syftet med skapelsen, att Gud skall ”flytta in” i människan. Eller i skapelsen. Men det har väl Gud redan gjort genom skapelseplanet?

Därmed är hela skapelsen ”capax dei”.

Synd i detta avseende borde vara att inte låta sig transformeras av Guds väsen. Att inte låta sig ledas framåt av Guds nåd¨, då den möter en i livet. Guds nåd möter oss i existentiella erfarenheter.

Jag tänker dock att i hela universums utveckling så har Gud hela tiden transformerat universum, genom dess tilltagande grad av komplexitet. Men genom uppkomsten av människan så har den moraliska dimensionen blivit större.

Om Gud ständigt transformerar universum, men nu då människan finns vill han transformera människan, han vill transformera människan till att bli hans avbild på karaktärsplanet, det är vad människan är kallad till. Människan är den strukturella förutsättningen för Guds avbild, liksom universum är den strukturella förutsättningen för människan.

Med det första menar jag helt enkelt att det är först när vi har personer – agenter med frihet – som moraliska varelser finns. Gud är en moralisk varelse. Det högsta stadiet för en moralisk varelse är att älska fullständigt. Gud vill alltså göra oss till älskande varelser. (Men Gud behöver inte göra oss till älskande varelser för att kunna älska oss.)

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.”

/Christoffer

Read Full Post »

Jag har upptäckt en ny sak som kan inverka menligt på mitt mer eller mindre missbruksbetonade boklåne-beteende: Libris fjärrlån. Den innebär att jag kan beställa böcker från alla möjliga bibliotek runt om i Sverige via nätet. Ja jag säger då det, det här Internet det ställer fram hela världen i ett litet fönster framför en. Vem ska kunna motstå det? Vem kan hantera det?

Nåja kunskap är ju bra. Bara det att den tenderar att bli ganska fragmenterad =).

Det är väl inte det stora problemet som jag ser det, med mitt boklånande.
Problemet är nog snarare att jag inte kan begränsa mig riktigt. Tror att jag kan fördjupa mig om allt och därmed blir det inte så bra fördjupning om något. Anyhow. Jag är ung, jag kan lära mig det där, nån gång.

Jag har upptäckt en sak om mig själv, jag har kommit fram till att mitt neurotiska boklånande har denna bakomliggande logik:
1.Böcker representerar kunskap. Jag kanske vill ha den kunskapen som en viss bok representerar.
2. Om jag lånar hem den, så är den lite närmare mig. Jag kan hålla i den och jag kan på något sätt känna att jag ”har” den där kunskapen, mer än om jag inte lånat eller köpt boken…

Lustigt hur man kan fungera iallafall. Jag kan bara konstatera att det kan kännas bättre att ha kunskapen i bokhyllan hemma än på biblioteket.

/Christoffer

Read Full Post »

Jag vet inte vilken inställning jag ska ha till den senaste veckans världshändelser:

Å ena sidan har Al-Qaida mordhotat två svenskar, men å andra sidan har ju Babben Larsson fått ett eget tv-program!

Babben är Sveriges roligaste kvinna, i princip. Maria Möller (som är med i samma program) är väldigt rolig också.

Jag har sovit i genomsnitt fem timmar per natt de senaste fyra dygnen. I natt 4. Jag ska försöka somna tidigt ikväll.

Har jobbat tre helger i rad plus att jag läser 125 procent och dessutom har de omtapetserat i lägenheten och jag har börjat förbereda ett studentradioprogram. Jag behöver lite mer vila!

Mvh Christoffer

Read Full Post »

Ett bra citat..

All of life is theology. There is no place where you are not present, nothing about which you are unconcerned. We know you a little because you have revealed a little of yourself to us, but you have infinitely more to teach us about yourself. Give us a hunger and a thirst to know more of you, and knowing more to love you more, and loving you more to obey you in this world (not some other world), and love the people you cause to cross our path (rather than merely loving humanity in the abstract).

från: http://jmm.aaa.net.au/articles/9661.htm

Read Full Post »

Flicknamn

Insåg till min förskräckelse att det blivit felaktig ordning på förra veckans lista på fina flicknamn.

Därför kommer här en rätt version:

1. Ester
2. Elsa
3. Rut
4. Hanna

/Christoffer

Read Full Post »

Older Posts »