Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2007

Knäppa grejer

Det finns en del saker som är sjuka med hur vårt samhälle funkar, som t.ex. att Michael Jordan tjänar mer pengar på att göra reklam för Nike-skor än vad alla arbetare i Malaysia som tillverkar skorna tjänar tillsammans.

Det här är ett annat sånt exempel, att Europaparlementet flyttas varje månad från Bryssel till Strasbourg i Frankrike:

Parlamentet spenderar endast fyra dagar per månad i Strasbourg för att
avklara de formella omröstningarna. Därtill så hålls plenimöten i Bryssel. Vid
flertalet tillfällen har parlamentet uttryckt sin önskan om att själv bestämma
var institutionen skall ligga, för att slippa två-sätes-systemet. (…)
Hur som helst har man beslutat att fortsätta ha två säten för
parlamentet – främst eftersom Frankrike inte vill mista den
symboliska institutionen i Strasbourg.
(..)
Att flytta alla mappar och all utrustning mellan två städer kräver ungefär
tio stora lastbilar och kostnaden för två säten beräknas vara 200 miljoner € per
år. Vid varje resa måste nämligen 30 anställda personer lasta ombord allt på
lastbilarna, därefter skall lastbilarna köras 400 km och 5 000 människor, så som
politiker, rådgivare, tjänstmän och journalister, måste varje gång följa med. De
flesta parlamentarikerna är dessutom mot flytten mellan Strasbourg och Bryssel.
Således har många intitiativ tagits av parlamentariker för att få ett slut på
flyttcirkusen. Det senaste initiativet var en EU-övergripande petition, startad
av Cecilia Malmström
(fp), där medborgare från hela unionen hade möjligheten att skriva under en
protest via Internet.

från http://sv.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentet#Kampanj_f.C3.B6r_ett_s.C3.A4te :

Det känns som saker som ingen har tänkt ut, men det ”bara blir så”.

/Christoffer

Annonser

Read Full Post »

Min kompis Nasrin Mosavi, vänsterpartist, vegan (sen länge) och kristen (sen något år tillbaka) håller på att starta ett nätverk för vänstersympatisörer som är kritiska till abort:

http://socialisterforlivet.wordpress.com

Jag står med som sympatisör.

Jag är dock ingen ”marxistisk socialist”. Det har gått ganska många år sen jag såg det så!

Men om man ser det grundläggande ethoset i socialismen som att man vill bekämpa orättvisor, och att det grundläggande problemet i världen är de orättvisa fördelningarna, då kan jag tänka mig att definiera mig som socialist. Kristen socialist?

Det kan vara viktigt att komma ihåg att Socialismen före Marx i princip uteslutande var religiöst motiverad, dvs. kristet motiverad. (Se t.ex. Kyrkan och kapitalismens kris av Alf Tergel.)Marx tyckte att den kristna socialismen var ett hot mot hans egen lära.)

Vad gäller abortfrågan så är jag inte för ett totalförbud (det är inte heller Ja till livet).

Det handlar inte om det. Det handlar om att börja se aborter som ett politiskt, samhälleligt, individuellt och mänskligt problem

En intressant intervju med Joakim Fogelberg som vill kombinera bön och politik:

http://socialisterforlivet.wordpress.com/2007/05/29/socialdemokrat-valjer-bon-for-de-ofodda/

Mvh Christoffer

Read Full Post »

http://www.myspace.com/laurasweden

I am the Wilderness
locked in a cage
I am a growing force

you kept in place
I am a tree reaching for the sun

Please don’t hold me down.
Please don’t hold me down

I am a rolling wave without the motion,
A glass of water longing for the ocean
I am an asphalt flower
breaking free – but you keep stopping me

Release me
Release me

I am the rain that’s coming down on you
That you shielded yourself from
with a roof
I am the fire burning desperately – but you’re controlling me

Release me
Release me

Otroligt vacker låt!

Thunderbird motel är också fin.

Read Full Post »

Självstudier

Idag har jag gjort en reflektion…… av hur det är att sitta och läsa i fem timmar.

Jag läste rätt intensivt och jag tror jag fattade det mesta. Men man blir rätt knäpp av att sitta och läsa så mycket.

Vi är ju sociala varelser. Inte bara informations-centra.

Man kan tvingas att bli en informations-central när det är sånt här fint väder och man har en stor tenta.

Det hjälper inte att det man läser i vissa fall både är intressant, viktigt och ibland till och med lustfyllt att läsa. Efter ett tag blir jag ändå illa till mods av det.

Det är nåt konstigt med hur samhället är organiserat, vi blir atomer. Fast det hjälper väl till att jag håller på med självstudier och inte följer någon kurs. Nåja. Snart är det slut.

/Christoffer

Read Full Post »

Liten klagolåt

”Ty jag förstår inte mitt sätt att handla, det onda som jag inte vill, det gör jag, och det goda som jag vill, det gör jag inte.” (Romarbrevet 7:15)

Men ”grämelse bor i dårars bröst”.

Med denna bibelords-kavalkad vill jag bara klargöra att det är bättre att gå vidare än att ligga och gräma sig över gjorda misstag. Misstag är gjorda och på sätt och vis ointressanta.

Det intressanta är vad man gör av det man kan göra något av.

/Christoffer

Read Full Post »

En krönika

Intressant krönika av Peter Halldorf:

http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=59&pageid=64

Vi lever i en värld som är utsvulten på genuina förebilder. Och en kultur,
för att inte tala om en kyrka, utan förebilder går förr eller senare vilse.
Kristendomen lever inte av Bibeln. Den lever av sina förebilder. Det vill säga,
av människor som förkroppsligar Guds ord.

Read Full Post »

Skrev häromdagen att jag höll på att skriva ett svar, och det har jag gjort, här kommer det:

Jim skrev:

Som ateist blir jag inte kränkt av att religioner finns. Bara ledsen eftersom de gör omskrivningar på sådant som inte behöver skrivas om.

Religioner förvanskar världen med sin ”världsåskådning”. Sedan begär de att bli sedda som lika goda som en skeptiskt prövande och utvecklande vetenskap.

Du har rätt i att jag klumpar ihop religioner och sätter dem på andra sidan skranket, men jag sätter inte likhetstecken mellan religion och världsåskådning som du påstår. Varje person skapar sin egen världsuppfattning efter förmåga, uppfostran och miljö. Varje individ som inte besitter full kunskap om något har förstås en något förvanskad bild av verkligehten, kort sagt alla. De religioner däremot vilka bevarar och håller fast vid gamla sanningar som uppenbarligen är fel skiljer sig därvid skiljer från rationell världsåskådning och hamnar i det andra facket. Inget konstigt i det.

Jag ser sedan varje religiöst försök att sätta sin världsordning som riktig som en motståndare. Detta för att den inställning som jag beskrivit ovan, och vilket givetvis inte gäller för alla människor som bekänner sig till en religiös tro, utan religionernas fanatiska kärntrupper som av någon anledning ofta får makten när en religion växer sig stark, låser in människornas tankefrihet i alltför snäva och ibland obefintliga rum.

Mitt svar:

Först vill jag försöka reda lite ordning i den begreppsförvirring som finns i din kommentar. Du gör en sammanblandning mellan olika typer av fenomen.

Du hanterar begreppen ”Vetenskap”, ”ateism” och ”religion” som om de vore ungefär samma typ av fenomen. Det är de inte. ”Vetenskap” är inte en världsåskådning, det är däremot ateism och olika religioner.

Om vetenskap vore en världsåskådning så vore det en världsåskådning i ständig förändring, och skulle i såfall inte hänvisa till en specifik åskådning om man inte också angav en tidsperiod.

Det är alltså i någon mån ”äpplen och päron” – även om likheter kan finnas. Varken ateism eller teism är något som följer av en viss vetenskaplig teori.

Bara för att ge lite perspektiv på relationen mellan ”tro” och ”vetande” och ”vetenskap” som ofta är så stereotypt karaktäriserad i modern debatt, vill jag återberätta något om Big Bang-teorins utveckling.

Den som utarbetade ”big bang”-teorin hette George Lemaitre, och var belgare och katolsk jesuitpräst. http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaître

Genom att tillämpa Einstens allmänna relativitetsteori på kosmologin så presenterade han i Nature 1931 en artikel med teorin om ”the primeval atom” (ungefär ”den ursprungliga atomen”) en teori som utgick från att universum hade expanderat utifrån en koncentrerad massa, ”primeval atom” var alltså Lemaitres ord för det som vi idag kallar för ”singularitet”.

Einstein ville till en början inte acceptera Lemaitres teori, och menade att Lemaitre var för influerad av sin kristna skapelsetro.
(Einstein lär ha sagt; ”din matematik är korrekt men din fysik är abnorm.”)

De flesta vetenskapsmän trodde ju vid den här tiden på ett evigt universum, så teorin om ett expanderande, och därmed i tiden påbörjat universum väckte skepsis, men inte enbart av vetenskapliga skäl:

This proposal met skepticism from his fellow scientists at the time. Eddington found Lemaître’s notion unpleasant. As for Einstein, he found it suspect, because, according to him, it was too strongly reminiscent of the Christian dogma of creation and was unjustifiable from a physical point of view. On the other hand, Einstein encouraged Lemaître to look into the possibility of non-isotropic expansion models, so it’s clear he was not dismissive of the concept altogether. He also appreciated Lemaître’s argument that a static-Einstein model of the universe could not be sustained indefinitely into the past. (http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaître )

Vid den här tiden trodde Einstein och de liksom de flesta fysiker att universum var evigt, även om Einstein alltså verkar acceptera Lemaitres påstående att Einstiens modell av universum inte kunde ha existerat i en oändligt lång tidsperiod.

Det som fick Einstein att acceptera Lemaitres teori var när Hubble-teleskopet kunde konstatera rödförskjutning på galaxer. Big Bang-teorin har fortsatt att bekräftas genom observationer, men när Lemaitre utarbetade den var det utifrån de matematiska modellerna av universum som fanns tillgängliga.

Ytterliggare en bekräftelse på att teorin var kontroversiell kan vi hämta från själva namnet ”Big Bang” – det är inte Lemaitres egen term, utan Sir Fred Hoyle, en framstående astronom som p.g.a sin ateism hade svårigheter med tanken på ett universum som börjar existera:
( från http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle#Rejection_of_the_big_bang:
”An atheist, he found the idea that the universe had a beginning to be philosophically troubling, as many argue that a beginning implies a cause, and thus a creator (see kalam cosmological argument) [4].

Han gav teorin namnet ”big bang” som ett något löjeväckande namn, det skulle skapa ett visst löjets skimmer över teorin. I likhet med många andra vetenskapsmän hade alltså Hoyle vissa världsåksådningsmässiga problem med big bang-teorin.

Med denna lilla berättelse vill jag bara illustrera att det är en stor skillnad mellan vetenskap och ateism/livsåskådning.

I ett senare inlägg vill jag argumentera lite för att en materialism, dvs. en världsåskådning som bara räknar med det som naturvetenskapen kan undersöka, är en otillräcklig världsåskådning.

Vi kan kalla denna världsåskådning för V1.

Det är ju klart att V1 tar vetenskapen mycket seriöst.

Men en världsåskådning som vill mena att vetenskapen uttrycker sanna påståenden om verkligheten, måste räkna med sådant som ”sanning” ”logik” ”kunskap” och ”rationalitet”.

En sådan världsåskådning måste anse att detta är verkliga fenomen. Men dessa fenomen kan inte undersökas med naturvetenskapen, (de är inte materiella fenomen) men måste ändå finnas för att naturvetenskapen skall vara meningsfull. Det innebär att om naturvetenskapen skall vara en verkligt meningsfull vetenskap, så kan inte dess undersökningsobjekt vara det enda som finns. Vetenskapen måste finnas i en kontext, en värld, som är större än det som vetenskapen själv kan undersöka.

Efter upplysningen på 1600-talet och den naturvetenskapliga metodens framväxt så har ett synsätt fått fäste som innebär att bara det som kan undersökas med naturvetenskapliga metoder skall bedömas som verkligt.
Empirismen nådde sitt klimax i den ”logiska positivismen” vilken undergräver sig själv, eftersom den bara erkänner två typer av påståenden som meningsfulla:
1. de naturvetenskapligt verifierbara
2. de själv-klara (t.ex. ”alla ungkarlar är ogifta”. (se t.ex. Svante Nordin Filosofins historia om logisk positivism9

Men satsen att dessa två påståenden är de enda meningsfulla, de enda som kan ha sanningsvärde, är inte själv varken naturvetenskapligt verifierbar eller själv-klar.

Som sagt; du verkar hävda att det enda vi behöver är ”vetenskap”. Men ”vetenskapens” giltighet kräver att det finns reella immateriella fenomen, som naturvetenskapen inte själv kan undersöka, som t.ex. sanning, logik, rationalitet och kunskap .

Dessutom kräver ditt klandrande av irrationalitet dels att det finns ”rationalitet” och dels en objektiv moralisk måttstock, och som är den bakgrund mot vilken du värderar t.ex. vetenskapen i relation till andra fenomen.

Du kan inte sammanblanda ”vetenskap” och världsåskådning. En positiv syn på vetenskapen kräver en världsbild som inte bara inkluderar det materiella, för i såfall tenderar en sådan världsbild att undergräva själva fundamentet för vetenskapens giltighet. Om allt nämligen är materia som rör sig, var kommer då sådant som ”rationellt resonemang” in?

Det största kristna samfundet, katolska kyrkan, strävar efter att hålla ihop tro och förnuft, och den största filosofen inom katolska kyrkan, Thomas av Aquino framhöll ofta att sanningen inte kan motsäga sig själv, vilket för honom innebar att tron och förnuftet aldrig kan stå i strid med varandra.

Jag skulle vilja uttrycka några fler saker, men jag nöjer mig så här så länge. Jag hoppas jag har uttryckt klart vad jag menar.

/Christoffer

Read Full Post »

Older Posts »