Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2007

Hittade en kul lista på inslag som ”måste” vara med i en svensk film:

http://www.trotank.se/blog/index.php?/archives/420-Receptet-pa-svensk-film.html#comments

Nummer 2: Familjer är förljugna gemenskaper av uppdämd ångest och explosiva konflikter under ett tunt lager falska leenden.

Nummer 15: Vädret styrs av huvudpersonens emotionella status.

Hehe. Det är härligt med ironi mot de som skildrar och ”tolkar” allt här i världen.

/Christoffer

Annonser

Read Full Post »

Om bloggeri:

Det är ju ett ganska lustigt fenomen egentligen. Jag är kluven till det. Det blir ju något form av semi-privat forum. För mig är detta framförallt ett sätt att få skriva av sig. Att formulera vissa tankar. Som andra förvisso kan ta del av, om de vill. Det är väl det som är det sköna. Ibland behöver man känna att man har en ”adressat” till sina tankar. (Trots att man är osäker på om det är någon som lyssnar.)

Om något helt annat:
Jag tänkte iallafall skriva ner en sak som jag tänkte på häromdagen. Det handlar om Guds transcendens och immanens. Den första jag hörde tala om det, var Gösta Hallonsten, på en kurs på Newmaninstitutet förra hösten. Jag minns inte exakt vad han sa, men jag minns att jag tyckte det var bra. Senare har det temat ibland kommit upp. Det gör att jag har följande ”preliminära” tankar..

Först några ord om vad själva orden innebär:
Med transcendens menar man lite olika saker beroende på i vilket sammanhang man använder det. Transcendens kan betyda ”gränsöverskridande”. Att transcendera kan ofta betyda att gå över en gräns av något slag. T.ex. menar jag att människans förnuft transcenderar hennes gränser i form av t.ex. kön, social klass med mera. Vi är förvisso formade av vår bakgrund, men vi är inte determinerade av vår bakgrund. En teori som menar att all kunskap är ett resultat av kön eller klasstillhörighet, har fel. Med sitt förnuft kan vilken människa som helst komma fram till matematikens sanningar t.ex. Vårt tänkande har alltså potential att ”transcendera” begränsningar och nå fram till något absolut. Det går mot det absoluta skulle man kunna säga; vi söker det absoluta med vårt tänkande. Till och med såna absolutist-relativister som menar att ”allt tänkande är bara resultatet av…” försöker att transcendera sina egna begränsningar och göra ett allmängiltigt uttalande.

När man använder ordparet Guds transcendens och immanens, så menar man Guds ”utomvärldslighet” – det som står över den här världen – och med immanensen så menar man Guds inomvärldsliga närvaro. Det är fascinerande att se i Bibeln hur den upphöjde Guden gör sig känd för den enskilda människan. Hur Gud alltid bekänner sig till de svagaste i samhället; ”faderlösa och änkor”. Den transcendente Guden kommer den minsta människan till hjälp. Jesus identifierar sig i Matteus 28 med ”de sjuka, de fattiga, de som sitter i fängelse” och säger att ”vad ni har gjort för var och en av dessa minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig”.

För mig innebär det här några tankar:

Gud som immanent verkar alltid för det goda, verkar alltid i det goda, i det som sker i världen. T.ex. verkar Gud genom hjälparbetet efter tsunamin. Men Guds transcendens gör Gud också verksam i upprätthållandet av universum, av skapelsens lagbundenhet och integritet.
Vi kan se spår av Guds majestätiska väsen i väldigheten i Skapelsen, därför att det är Skaparen som uppehåller och skapar.

Detta vittnar om Gud, enligt Paulus i Romarbrevet 1. Men, Gud vill också att vi ska lära känna honom som Du. Som nära. Som god OCH upphöjd. Då kan man mena, som Karl Rahner, att Guds närvaro i världen finns utanför kyrkan.
Frälsning är att komma in i och medvetet leva i, Guds immanenta närvaro i den här världen. Gud svarar inte på våra frågor. Han möter oss.
Vi kan inte förstå hans transcendens. Vi kan bara erfara hans immanens.

Gud blir för oss större, genom att uppenbara sig (trots att han i någon mening måste ”sänka sig” för att uppenbara sig själv), komma nära. (Jmf Jobs bok.) I möte med Gud ser vi verkligheten klarare. Detta kan man se exempel på när Jesaja blir kallad. Många som kommer nära Gud ser skapelsens skönhet mycket klarare. Det är ju något vi borde be om..

Read Full Post »