Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2005

Timbro

Hittils har jag inte riktigt veta vad jag ska tycka om Timbro (näringslivets tankesmedja). De verkar på något sätt vara idealister och inte bara kapitalister. Med det menar jag att det verkar som att de drivs av övertygelser om vad som är gott och ont, och inte bara önskan om att kapitalet skall öka.

Men idag blev jag ganska förskräckt när jag läser på Timbros hemsida att de går till mottattack mot den rika världens vilja att öka biståndet till tredje världen.

Med en regelrätt socialdarwinistisk polemik säger de att
”Fattigdom är en produkt av dålig ekonomnisk politik och support till den sortens politik förvärrar situationen.”

Ja vad säger man? Vems ekonomiska politik är det som är dålig? Om två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och cirka 50 % av västvärldens invånare lider av övervikt så kanske man kan tänka sig att en omfördelning är på sin plats??

Annonser

Read Full Post »

Dagen

Den kristna dagstidningen Dagen har skrivit en ovanligt bra ledare.

Den handlar om relationen mellan män och kvinnor.

Det som är den kristna synen, och inte vad som framställs, i media, som den kristna synen. Den ömsesidiga underordningen är ju det enda alternativet mot en ömsesidig maktkamp.

Ibland funderar jag på vad det gör med oss kristna, att ”vår bild” oftast definieras av icke-kristna som vill att vi ska ha vissa åsikter, för att det blir lättare att avfärda, eller av extrema kristna som inte vill gå in i ett ärligt samtal med samhället.

Det gör att man upplever sig lite marginaliserad.

När det gäller något så viktigt som en tro så är erfarenheten lite av en andlig-mental våldtäkt.

Citat från Dagens ledare, som jag rekommenderar för läsning:
Paulus ord om att ”ingen längre är man eller kvinna” är ett av kristendomens ofrånkomliga nyckelord, ett credo med profetiskt sprängstoff ända in i vår tid.
Ty mannens rådande över kvinnan är inte gudagivet. Tvärt om! Det är ett resultat av synden som ska bekämpas! Detta är ett evangelium som kyrkan inte får underlåta att förkunna i vår tid.
detta är en tid när mer än var fjärde kvinna blir utsatt för fysiskt våld av sin partner och kvinnor utför nära 70 procent av allt arbete på jorden, men äger mindre är en procent av allt som går att äga, enligt FN-statistik. Och det är en tid när kvinnor i Sverige inte får lika mycket betalt som män för samma arbete.

Veni, vidi vinci.
Jag kom, jag såg, jag segrade.

Read Full Post »

Estetik

Min kompis Daniel Wäcklén har upprättat en liten ny-ordslista. Gå gärna dit och bidra! http://koinonia.se/wiki/index.php/Huvudsida

Det ska bli skönt när hemtentan är klar.

Det man måste göra nu är att sätta sig in i en ny författare hela tiden, som har fördjupat sig i sina egna resonemang och det hela blir ibland absurt. De hittar på så mycket egna termer att det är som att titta in i olika själar istället för att studera estetik. De är inte så intresserade av att skapa gemensam terminologi.
De är intresserade av att få sina namn på en ny teori.

Ofta utvecklas ju teorier i anslutning eller polemik mot vad andra har sagt. Varför vill de inte använda redan etablerade begrepp?

Jag måste ibland sammanfatta för mig själv vad jag tänker om det jag läser för att inte bli knäpp.

Men just nu läser jag om en marxistisk teoretiker som heter Lukács och han använder ord som ”människans totalitet” istället för att bara säga ”hela människan”. Problemet med författare som använder märkliga ord om bekanta företeelser, är att man inte kan vara helt säker på att det är den bekanta företeelsen de menar, eftersom de ju har valt andra ord för det än man normalt använder. Men ofta är det i princip samma betydelse, men det skapar frustration och spänning under läsningen – eftersom tolkningsprocessen blir svårare.
Men många akademiker verkar se det som sin livsuppgift att försvåra förståelsen av sin text. Märkligt egentligen. Det är ju tanken med en text att man ska förstå den. Eller är det som vanligt så att författaren hellre vill briljera än kommunicera.

Här är mina reflektioner om Lukács.

Vår världsåskådning, som Lukacz säger, skulle kunna komma i konflikt med vad vi ser. Men problemet är att vi alltid måste befinna oss på en punkt varifrån vi betraktar världen – annars kan vi alls inte tolka världen. Innebär inte det att den punkten är vår ontologiska grund? Det innebär enligt Lukács att ”det vi ser” inte stämmer överens med den ontologiska grund vi befinner oss på – och att vår ”ontologiska grund” är felaktig. Problemet med mycken marxism är att de insisterar på att vi ska ställa oss på en viss ontologisk grund och titta ut över världen utifrån denna. Beskriver vi världen på annat sätt så har vi fel. Men varför kan inte den materialistiska marxismen vara felaktig? Tittar jag ut och in och upp så stämmer den marxistiska materialismen inte.
Materialismen har kraft som förklaringsmodell om jag bara ser till materian. Men varför skall jag från början bestämma mig för att jag bara får se på materian? Vad är det som säger att materian är det viktigaste? Tänk om materian istället är byggsten för det som är det viktigaste – relationerna – och därmed det sociala-andliga livet. Det betyder ingalunda att man blir okänslig för människors materiella behov. De materiella orättvisorna är ju i grund och botten sociala orättvisor – det är människor, personer, subjekt som är drabbade av orättvisorna. Inte kroppar eller materia. Om det bara finns materia, vad har jag då för grund för en moraliskt motiverad kamp? Och ingen kan, med bibehållen självrespekt, hävda att kampen mot orättvisor är amoralisk. Alltså är marxismens yttersta drivkraft idealistisk och inte materialistisk. Det är en annan sak att marxisterna hävdar att idealism leder till orättvisa. Men man biter sig själv så hårt i svansen om man inte inser att själva begreppet ”rättvisa” är en icke-materiell kategori.

Det är fint väder ute.

Read Full Post »

Sommarn kommar

Sommarn kommar. Så heter en gotländsk visa som är fin.
Det är väl kanske också så det är i världen.

Vi får väl se.

Just nu håller jag på med min andra hemtenta i estetik. Den är roligare än den förra för här går det fortare att läsa in sig på svaren.

Det är intressant för det här distans-hemtente-konceptet gör att man har noll översikt och kan svaret på varje specifik fråga istället. Inte helt lyckat kanske.

Jag fick VG på förra hemtentan vilket var glädjande. Jag var lite orolig att jag skulle få IG. Just det verkar dock vara ett gott tecken på att man faktiskt får VG.

Ska hålla på med det tills jobbet börjar nere i skåne.

Dagens latincitat:

”Memente mori” ”minns att du är dödlig”.

Enligt sägnen skall kejsarna i romarriket ha haft en slav vars enda uppgift var att viska det i kejsarens öra.

Read Full Post »